CORO GAOS JOVEN

Biografía

En setembro de 2018, o Coro Gaos pon en marcha o seu último proxecto: o Coro Gaos Xove. Este foi pensado para que sirva de ponte entre os MiniGaos e o coro adulto.

Cun coidado especial á muda da voz, a súa actividade combina diferentes estilos e obras colaborando en ocasións co Coro Gaos. Os cantores do coro teñen clases de técnica vocal e está composto por mozos e mozas de entre os 14 e os 20 anos.

Na actualidade, o Coro Gaos Xove está dirixido por Fernando Briones.

Os ensaios do Coro Gaos Xove teñen Lugar os sábados de 17:00 horas a 18:00 horas.